BE +32 9 340 54 70 FR +33 1 73 01 94 04 sales@alphatronics.be

Algemene veiligheidsmaatregelen

Deze handleiding is opgemaakt voor de vakman en zijn personeel.

  • De installatie, de elektrische verbindingen en de instellingen moeten uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en volgens de geldende wetgeving.
  • Lees aandachtig de instructies vooraleer het materiaal te installeren. Verkeerde installatie kan een bron van gevaar zijn of reden tot weigering van de garantie.

Alle rechten voorbehouden

  • Alle specificaties werden met de grootste zorg en aandacht geschreven en nagezien.¬†We nemen echter geen verantwoordelijkheid naar derden voor mogelijke fouten of tekortkomingen.
  • Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan de producten door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.
  • Niets uit de handleidingen mag worden gekopieerd of verspreid in eender welke vorm zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant.