1

API

Een API (Application Programming Interface) is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. Je zou kunnen zeggen de boodschapper die een verzoek indient bij een provider en vervolgens het antwoord terugkoppelt.

Door een API hoef je niet te weten hoe een applicatie werkt en toch kan je ermee communiceren.

Halapi

Toegankelijke RESTfull API - om te interfacen met hardware gemaakt en geleverd door Alphatronics

De HALAPI is een webservice die de integratie mogelijk maakt van door Alphatronics geleverde hardware-apparaten in een software-oplossing van een derde partij.

Graag meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend