BE +32 9 340 54 70 FR +33 1 73 01 94 04 sales@alphatronics.be

RMA voorwaarden – RETOUR EN REPARATIEBELEID

Het is altijd mogelijk dat, hoe zorgvuldig onze producten ook gecontroleerd en getest zijn, er een defect optreedt binnen of buiten de garantieperiode. Daarnaast kan het, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen vanuit de expeditie- en verkoopafdeling, gebeuren dat een artikel niet conform uw bestelling is uitgeleverd. Om u in dit soort situaties sneller en beter van dienst te zijn, hanteert Alphatronics een retour- en reparatiebeleid. Dit houdt voor u, als afnemer, het volgende in: voor alle retourzendingen dient er door Alphatronics eerst een RMA nummer toegekend te worden. Dit nummer wordt bepaald aan de hand van een volledig ingevuld RMA formulier. Via de Alphatronics website kan direct een RMA aanvraag gedaan worden. Vermeldt steeds het verkregen RMA nummer op uw zending.

Producten kunnen om verschillende redenen teruggestuurd worden naar Alphatronics:

 • Herstelling buiten garantieperiode
 • Herstelling binnen garantieperiode
 • Verkeerde levering/bestelling
 • Product is beschadigd bij levering
 • Product is defect bij levering

Op de aanvraag dient u het volgende te vermelden:

 • Artikelnummer en omschrijving van het betreffende product
 • Bij ‘Verkeerde levering/bestelling’ dient altijd het factuurnummer vermeld te worden.
  Bij overige opties dient altijd het serienummer of de productiedatum vermeld te worden.
 • Duidelijke klachtenomschrijving
 • Niet volledig ingevulde RMA aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen!

Na ontvangst van bovenstaande gegevens zal er binnen 3 werkdagen een reactie door Alphatronics worden gegeven.

Over het algemeen zal deze reactie bestaan uit het verstrekken van een RMA nummer. Vervolgens kan het artikel voldoende gefrankeerd naar Alphatronics worden opgestuurd met vermelding van dit RMA nummer op de verpakking en op uw ingesloten verzendlijst. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen zullen geweigerd worden. De koper moet het product voor de verzending degelijk verpakken in de originele verpakking zodanig dat er geen verdere beschadiging kan ontstaand tijdens het transport. Indien er geen RMA nummer kan worden verstrekt, zal er contact met u worden opgenomen per e-mail of telefoon.

Verzend- en douanekosten naar Alphatronics zijn steeds ten uwen laste. Herstelde materialen in garantie worden ten onzen laste teruggestuurd, met uitzondering van expresszendingen op uw uitdrukkelijke vraag. Reparaties buiten garantie worden steeds gefactureerd aan de tarieven van de dag, en worden op uw kosten teruggestuurd.

Indien de reden van retour ‘Verkeerde levering/bestelling’ is, dient de RMA aanvraag binnen 14 dagen na aflevering te gebeuren (conform onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden) en wordt er maximaal 75% gecrediteerd.

Afwikkeling met betrekking tot reparaties: 

Kosten met betrekking tot onderzoek en reparatie zijn van toepassing, gelieve u hierover te informeren bij de fabrikant.

Zaken die zijn uitgesloten van garantie:

De garantie van Alphatronics dekt alleen fabricage defecten. Het periodiek onderhoud en de vervanging van verbruiksartikelen die aan normale slijtage onderhevig zijn (batterijen, eventueel meegeleverde software, printkoppen, zekeringen, papier, lampen, …) zijn uitgesloten van de garantie.

Problemen met producten ontstaan uit installatie van een upgrade of accessoires door de klant of door derden.

De aansprakelijkheid van Alphatronics is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder garantie.

Deze vorm van garantie (2 jaar standaard garantie, tenzij anders beschreven op de technische fiche) is nietig in het geval dat het product is geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan het product is toegebracht en bij ander gebruik dan waar het product oorspronkelijk voor bedoeld is. Dit is ook het geval bij gebrek aan voorzichtigheid of onderhoud en beschadigingen of ongevallen door overmacht.

Voor meer informatie kan u terecht bij ons RMA team (rma@alphatronics.be) of op het algemeen nummer +32 (0) 9 340 54 70

Openingsuren Alphatronics: Ma – vrij: 8u30 tot 12u30 en 13u00 tot 17u00.

Algemene gegevens:

Alphatronics NV
Brandstraat 8a
9160 Lokeren
Tel: +32 9 340 54 70
E-mail: info@alphatronics.be