1

The Future of parking

  • 4 minuten leestijd
Future-Of-Parking-banner-01.png

Alphatronics is gespecialiseerd in de ontwikkeling en installatie van fysieke toestellen, hardware die aan de buiten perimeter van bedrijven, industriële sites, enzovoort geïnstalleerd wordt. Enerzijds om de veiligheid te verhogen, anderzijds om de inrit en uitrit flow te sturen en te automatiseren. Onze focus ligt hierbij op intelligente systemen, of systemen die we intelligent kunnen maken. 

Parkings zijn knooppunten voor optimalisatie en dat heeft een kans op slagen als er samengewerkt wordt op verschillende niveaus. Good governance en infrastructuurontwikkeling zijn essentieel om het volledige potentieel van technologische vooruitgang te benutten. Er moet rekening gehouden worden met de technologische aspecten, de sociale, de economische en milieueffecten.

Slagbomen, kiosken, laadpalen, ANPR-camera's worden allemaal geconnecteerd. Wij willen op elk moment van de dag en de nacht weten of onze systemen nog online zijn en goed werken. Het doel is om een systeem te hebben dat 100% van de tijd operationeel is. Technici kunnen dankzij Alphatronics voorspellen wanneer een probleem zich zal voordoen en kunnen dus proactief ingrijpen. Bijvoorbeeld: Afhankelijk van het stroomverbruik van de motor van de slagboom, kunnen we voorspellen wanneer de lagers moeten vervangen worden. 

Hardware connecteren met internet heeft als grote valkuil natuurlijk ook dat het vatbaar is voor hackers. En we willen natuurlijk niet dat slagbomen kunnen worden open- en dichtgestuurd door 'indringers'. Cybercriminaliteit is wereldwijd aan het groeien, dat weten de meesten wel. Maar met name IoT/OT worden enorm geviseerd. Die omgevingen/toestellen worden vaak beschouwd als 'easy targets' aangezien ze vaak niet ontwikkeld zijn met security in mind. Het gaat concreet over 112.000.000 IoT malware aanvallen in 2022 (+87% 2021).

Security-by-design

De Europese Unie gaat om die redenen bedrijven pushen om hun manier van ontwikkelen te herzien. Alphatronics is hier reeds mee bezig; de shift-left mentaliteit waarbij security niet als afterthought gezien wordt, maar onderdeel wordt van iedere stap in de ontwikkeling en zo ook 'ingebakken' wordt in het product. Een goed voorbeeld hiervan is de activiteit van threat modeling (a.k.a. 'white-board hacking').

Ten slotte gaat het om het integreren. Systemen worden tegenwoordig open opgebouwd met als doel zoveel mogelijk te kunnen koppelen met elkaar. Daar waar dit vroeger helemaal niet zo was. 

Vanuit de overtuiging dat parkings knooppunten zijn voor optimalisatie en omwille van het feit dat we met Alphatronics als hardware technologie provider een belangrijke schakel zijn in het totaalconcept, zetten we mee onze schouders onder Citibee.

Citibee is een visie die een zes-tal jaar geleden ontwikkeld is door ingenieur-architect Chris Poulissen en die ondertussen is uitgegroeid tot een bedrijf dat parkings optimaliseert. Het is gestart vanuit de ondervinding dat bestaande parkings onderbenut zijn. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde bezettingsgraad op jaarbasis van publieke parkings in Antwerpen minder dan 30% bedraagt. Bij privéparkings is dit nog minder. Kijken we naar de kust, dan vermindert deze gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad naar nog geen 10%. Er is dus ruimte om hiermee aan de slag te gaan.

Hetzelfde geldt trouwens voor de bezetting van laadpalen en het rendement van de zonnepanelen. Dat brengt mij dan ook tot ons eerste uitgangspunt "infrastructuur beter benutten" en elke vorm van verspilling wegwerken.

Een tweede uitgangspunt vertaalt zich in de creatie van veiligheid en comfort. Zorgeloos uw fiets en/of wagen kunnen parkeren in een afgesloten parking onder cameratoezicht creëert comfort. Uw wagen kunnen parkeren om daarna uw tocht in het stadscentrum verder te zetten met de fiets, creëert comfort. Met het gezin een cambio nemen in een droge en goed verlichte parking creëert comfort. Een vlotte manier om bezoekers toe te laten in de parking creëert comfort.

Nu kunnen we bovenstaande twee uitgangspunten niet realiseren zonder sterke community. Het is dan ook onze absolute prioriteit om actief op zoek te gaan naar stakeholders die baat kunnen hebben bij het gebruik van de parking. De praktijk wijst uit dat onze stakeholders ook echte supporters worden.

De sleutel tot maximale optimalisatie ligt enerzijds in locatie. Het is namelijk zo dat hoe 'complexer' de omgeving is, hoe meer mogelijkheden we hebben om de infrastructuur te laten renderen. Onder complexiteit verstaan we bijvoorbeeld een mix van residentiële gebruikers, evenementen, professionals, etc. Daarnaast vragen wij ook om af te stappen van de vaste plaatsen - alle plaatsen mogen gebruikt worden door de community en men staat waar hij/zij wil, waar er plaats is.

Stadsstofzuigers laten stockeren die tegenlijk kunnen opladen, om zo de overproductie van de zonnepannelen te gebruiken, een afspraak met een AirBnb voor parking, plek voorzien voor auto's, fietsen, cambio's... Door deze acties toe te passen, hebben we een verdrievoudiging van de omzet kunnen genereren in 3 jaar tijd op deze parking.

Ondertussen zijn we met de parking in Moorkensplein niet meer aan ons proefstuk toe.

We bouwen deze visie verder uit en zijn op zoek naar nog meer parkings!